Zateplení fasád systémy EXTHERM

Zateplení fasád - systém ExthermZnačka EXTHERM nabízí celou řadu systémů a materiálů, které lze užít pro zateplení domů a fasád s ohledem na podmínky a požadavku konkrétního projektu.

Sendvičová izolace TWINNER

Twinner je sendvičově uspořádaná tepelně a zvukově izolační deska, kterou tvoří izolační grafitové jádro (EPS F) a krycí vrstva využívající izolační minerální fasádní desku tloušťky 30 mm. V rámci systému Twinner jsou dodávány běžné desky, stejně jako zakládací a rohové profily.

Součinitel tepelné vodivosti ≤ 0,034 W/mK (od 220 mm včetně = 0,033 W/mK).

Fasádní polystyren - Perimetr, Perimetr SD

Perimetrová deska se vyznačuje zvýšenou pevností při zatížení tlakem a nižší nasákavostí. Desky Perimetr se nejčastěji využívají pro tepelnou izolaci podzemních částí budov a jejich základů, rovněž pro izolaci obvodových stěn, teras nebo plochých střech. Naopak soklové desky (Perimetr SD) najdou uplatnění při tepelném izolování soklových částí obvodových stěn budov.

Součinitel tepelné vodivosti ≤ 0,035 W/mK

Izolace z minerální vaty

Používají se minerální fasádní desky s podélnými vlákny se součinitelem tepelné vodivosti od ≤ 0,036 W/mK po
≤ 0,040 W/mK

Extrudovaný polystyren Austrotherm XPS

Materiál označovaný jak extrudovaný polystyren se vyznačuje trvale neměnnými parametry, které si dokáže zachovat i ve vlhkém prostředí. Je určený zejména pro vnější tepelnou izolaci soklu, suterénních stěn a podlah.

Součinitel tepelné vodivosti ≤ 0,035 W/mK. 

 
 

*Povinné položky