Zateplovací systémy

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí, snižující únik tepla z budovy. Na trhu jich existuje celá řada - jak zahraničních, tak tuzemských. Přestože se jednotlivé zateplovací systémy od sebe na první pohled výrazně neliší, jsou mezi nimi rozdíly jak v recepturách, tak v kvalitě použitých surovin. Při dodržení technologické kázně při jejich zpracování se tyto rozdíly projeví i v kvalitě a životnosti realizovaného zateplení. Po odzkoušení většiny existujících zateplovacích systémů preferujeme systémy WEBER TERRANOVABAUMITEXTHERMSTO.