Zateplení fasády

Úspora energie na vytápění po správně provedeném zateplení zvolením odpovídající síly izolantu (polystyrenu nebo minerální vlny) bývá kolem 50-60 %. Při úměrném růstu ceny energií to znamená průměrnou návratnost této investice za 6-8 let.

Kromě úspor vzniklých díky snížení energetických ztrát lze počítat i se snazším dosažením tepelného komfortu. Navíc kromě okamžitých finančních úspor za náklady na vytápění má zateplení fasády i řadu dalších ekonomických a technických výhod.

Technické výhody zateplení domu

Vnější zateplení fasády ochrání Váš dům před nepříznivými vnějšími vlivy, jako je mráz nebo naopak přímé slunce a zmodernizuje celkový vzhled  domu. Dobře zateplená fasáda také zamezuje pronikání hluku z rušného městského prostředí.

  • Tepelná i zvuková izolace
  • Snížení energetických ztrát
  • Snazší dosažení tepelného komfortu
  • Vysoká pevnost a nízká hmotnost
  • Ekologická a zdravotní nezávadnost
  • Vyšší Odolnost proti stárnutí

Ekonomické výhody zateplení domu

  • Razantní snižení nákladů na vytápění a ohřev vody
  • Snížení zatížení otopného systému
  • Zvýšení tržní hodnoty nemovitosti
  • Prodloužení životnosti budovy

Zateplení fasád pěnovým polystyrenem

V současnosti nejrozšířenější metoda, především díky efektivitě a nízké ceně, vhodná téměř na všechny typy obvodového zdiva. Nejlepším podkladem pro zateplení fasád polystyrenem je beton, lze nicméně aplikovat i na cihlové zdi, kde je potřeba použít polystyrenové desky s větracími otvory, kterými je odváděná přebytečná pára. Polystyrenové desky se na obvodové zdi lepí speciálním tmelem a ukotvují se plastovými hmoždinkami. Na polystyren je poté nanesena vyrovnávací malta a sklotextilní síťovina, aby fasáda na polystyrenvých deskách dobře držela.

V současné době se doporučuje tloušťka izolace alespoň 9 –16 cm. Zateplení doporučujeme provádět pouze certifikovanými systémy.

Zateplení fasád minerální vatou

Zateplení fasád minerálními vatami s kolmými nebo podélnými vlákny má také své nesporné výhody. Minerální vaty jsou velice prodyšné, hodí se proto na všechny typy obvodového zdiva a navíc jsou nehořlavé, nemají tak žádné požární omezení. Zateplení fasád pomocí minerálních desek probíhá podobně jako v případě polystyrenu.

Zateplovací systémy

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí, snižující únik tepla z budovy. Na trhu jich existuje celá řada - jak zahraničních, tak tuzemských. Přestože se jednotlivé zateplovací systémy od sebe na první pohled výrazně neliší, jsou mezi nimi rozdíly jak v recepturách, tak v kvalitě použitých surovin. Při dodržení technologické kázně při jejich zpracování se tyto rozdíly projeví i v kvalitě a životnosti realizovaného zateplení. Po odzkoušení většiny existujících zateplovacích systémů preferujeme systémy WEBER TERRANOVABAUMITEXTHERMSTO.