Zateplení fasády

Úspora energie na vytápění po správně provedeném zateplení zvolením odpovídající síly izolantu (polystyrenu nebo minerální vlny) bývá kolem 50-60 %. Při úměrném růstu ceny energií to znamená průměrnou návratnost této investice za 6-8 let.

Kromě úspor vzniklých díky snížení energetických ztrát lze počítat i se snazším dosažením tepelného komfortu. Navíc kromě okamžitých finančních úspor za náklady na vytápění má zateplení fasády i řadu dalších ekonomických a technických výhod.


Spočítejte si cenu zateplení

Nechte si spočítat cenu zateplení Vašeho domu pomocí následujícího formuláře.

Vyplňte prosím i své kontaktní údaje, především e-mail, na který vám následně odešleme odhadovanou cenu zateplení

(m2)

Zadejte prosím svůj kontakt:


*Povinné položky

Kalkulace pro zateplení Vašeho domu

Váš požadavek na kalkulaci přibližné ceny zateplení bude zpracován ihned po doručení a ověření Vaší identity (nejpozději však následující pracovní den). Na Vámi zadané kontaktní údaje bude poté doručena přibližná kalkulace ceny zateplení Vašeho domu.


Technické výhody zateplení domu

Vnější zateplení fasády ochrání Váš dům před nepříznivými vnějšími vlivy, jako je mráz nebo naopak přímé slunce a zmodernizuje celkový vzhled  domu. Dobře zateplená fasáda také zamezuje pronikání hluku z rušného městského prostředí.

  • Tepelná i zvuková izolace
  • Snížení energetických ztrát
  • Snazší dosažení tepelného komfortu
  • Vysoká pevnost a nízká hmotnost
  • Ekologická a zdravotní nezávadnost
  • Vyšší Odolnost proti stárnutí

Ekonomické výhody zateplení domu

  • Razantní snižení nákladů na vytápění a ohřev vody
  • Snížení zatížení otopného systému
  • Zvýšení tržní hodnoty nemovitosti
  • Prodloužení životnosti budovy

Zateplení fasád pěnovým polystyrenem

V současnosti nejrozšířenější metoda, především díky efektivitě a nízké ceně, vhodná téměř na všechny typy obvodového zdiva. Nejlepším podkladem pro zateplení fasád polystyrenem je beton, lze nicméně aplikovat i na cihlové zdi, kde je potřeba použít polystyrenové desky s větracími otvory, kterými je odváděná přebytečná pára. Polystyrenové desky se na obvodové zdi lepí speciálním tmelem a ukotvují se plastovými hmoždinkami. Na polystyren je poté nanesena vyrovnávací malta a sklotextilní síťovina, aby fasáda na polystyrenvých deskách dobře držela.

V současné době se doporučuje tloušťka izolace alespoň 9 –16 cm. Zateplení doporučujeme provádět pouze certifikovanými systémy.

Zateplení fasád minerální vatou

Zateplení fasád minerálními vatami s kolmými nebo podélnými vlákny má také své nesporné výhody. Minerální vaty jsou velice prodyšné, hodí se proto na všechny typy obvodového zdiva a navíc jsou nehořlavé, nemají tak žádné požární omezení. Zateplení fasád pomocí minerálních desek probíhá podobně jako v případě polystyrenu.

Zateplovací systémy

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí, snižující únik tepla z budovy. Na trhu jich existuje celá řada - jak zahraničních, tak tuzemských. Přestože se jednotlivé zateplovací systémy od sebe na první pohled výrazně neliší, jsou mezi nimi rozdíly jak v recepturách, tak v kvalitě použitých surovin. Při dodržení technologické kázně při jejich zpracování se tyto rozdíly projeví i v kvalitě a životnosti realizovaného zateplení. Po odzkoušení většiny existujících zateplovacích systémů preferujeme systémy WEBER TERRANOVABAUMITEXTHERMSTO.