Tepelné mosty

20.03.2013

Spalte mosty za svou energetickou minulostí. Plýtvání teplem je stále nejčastějším důvodem vysokých nákladů na domácnost. V domě existuje mnoho míst, která denodenně utrácejí vaše peníze a odvádějí teplo na ulici. Kromě toho zajišťují vlhké stěny a stropy. Náklady na zbytečné topení se tak ještě zvyšují o nutnost sanací a adaptací vlhkých částí budovy. 

Vadná konstrukce

Rozmach a rychlé stavební práce často znamenají nepřesnost a netěsnost konstrukcí. Ve starších domech a bytech jsou konstrukční materiály unavené a opotřebované. Nesprávné provedení stavebních prací nebo použití vadného materiálu způsobí větší prostup tepla než u ostatních konstrukčních prvků. Následky jsou velice nepříjemné. Dochází nejen k úniku tepla, ale také k devastaci materiálu, snížení teploty a vzniku permanentně vlhkých míst. 

Jednat se musí rychle

Pokud tepelné mosty včas neodizolujete, můžete později platit velké částky za celkové rekonstrukce. Včasné řešení naopak pomůže okamžitě a není nikterak drahé. Nechcete přece dýchat vzduch s plísní nebo žít ve stálém průvanu? Nechte si prohlédnout a změřit rozdíl v úniku teplot a možná se podivíte. Konstrukční vada bývá příčinou zvýšených nákladů na teplo a důsledek potíží s dýcháním. Situace se musí řešit co nejrychleji. 

Kvalita a rychlost nápravy

Tepelné mosty se mohou odstranit kvalitní izolací. Nabízíme dlouhodobé řešení, kdy izolace vydrží po celou dobu životnosti konstrukce. Zařídíme co nejmenší zásah do stavby s vysokou absorpční hodnotou. Tím zbavíme místa vlhkosti a následné plísně. Naše izolace dokonale padnou opravovaným plochám, mají vysokou výdrž v tahu a tlaku. Zároveň vyhovují nejpřísnějším protipožárním směrnicím. A navíc posoudíme skladbu materiálů, aby se izolace správně hodila, držela a odolávala všem vlivům. 

Rozumná cena

Brzy se můžete zbavit nejen fleků na zdi a u stropu, ale zachránit i narušenou konstrukci. Pozdější výdaje by byly mnohem větší. Tepelné mosty nejen plýtvají teplem, ale narušují stavbu a zkracují její životnost. S našimi izolacemi budete brzy žít v příjemném prostředí a nemusíte se obávat nákladných rekonstrukcí. Vyberte si úsporu včas, protože každý den rozhoduje.

 
 

*Povinné položky